Oferta

Księgi rachunkowe:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rejestrów VAT.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT, CIT,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT wraz z JPK,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,
 • opracowanie  zakładowego planu kont,

Dodatkowe usługi

 • organizacja księgowości i wdrożenie systemu procedur księgowych,
 • załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy,
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania,
 • przygotowywanie wniosków do banku,
 • przygotowywanie dodatkowych analiz z zakresu rachunkowości zarządczej.

Kadry i płace

 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych,
 • naliczenie płac i sporządzanie list wynagrodzeń,
 • rozliczanie umów: o pracę, o dzieło, zleceń, z prawami autorskimi i kontraktów menadżerskich
 • sporządzanie deklaracji ZUS i przekazywanie ich do urzędu w programie Płatnik,
 • przygotowywanie deklaracji PIT-4R i PIT-8A oraz na koniec roku deklaracji PIT-11 i PIT 8b,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,